Доставка с Еконт

Цени на дребно до 850лв

ДЪСКИ - ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ /сурови/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Сурови дъски - свободна ширина б.бор 3; 4; 5; 6; 7 см свободна 300; 400 см. м3 480.02 лв
Сурови дъски - фиксирана ширина б.бор 3; 4; 5; 6; 7 см 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см. 300; 400 см. м3 504.43 лв
Сурови дъски - свободна ширина смърч 3; 4; 5; 6; 7 см свободна 300; 400 см. м3 545.11 лв
Сурови дъски - фиксирана ширина смърч 3; 4; 5; 6; 7 см 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см. 300; 400 см. м3 577.66 лв
Сурови дъски за челни смърч/б.бор 2.5 см 16; 18; 20; 23; 25 см. 300; 400 см. м3 610.20 лв
ДЪСКИ - ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ /сухи/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски - свободна ширина б.бор 3; 4; 5; 6; 7 см свободна 300; 400 см. м3 561.38 лв
Иглолистни дъски - фиксирана ширина б.бор 3; 4; 5; 6; 7 см 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см. 300; 400 см. м3 585.79 лв
Иглолистни дъски - свободна ширина смърч 3; 4; 5; 6; 7 см свободна 300; 400 см. м3 626.47 лв
Иглолистни дъски смърч 3; 4; 5; 6; 7 см 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см. 300; 400 см. м3 659.02 лв
Иглолистни дъски за челни смърч/б.бор 2.5 см 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см. 400 см. м3 699.70 лв
Иглолистни дъски полуян I кач.- свободна ширина б.бор 3; 4; 5; 6; 7 см свободна 300; 400 см. м3 545.11 лв
Иглолистни дъски ян I кач.- свободна ширина б.бор 3; 4; 5; 6; 7 см свободна 300; 400 см. м3 536.98 лв
ДЪСКИ - ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ВНОС Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски внос, сухи Сибирска лиственица 2.3 см. 12.5 см. 400 см. м3 2 208.00 лв
Иглолистни дъски внос, сухи Сибирска лиственица 2.3 см. 10 см. 400 см. м3 2 208.00 лв
Иглолистни дъски внос, сухи Сибирска лиственица 5 см 15 см. 400 см. м3 2 622.00 лв
ДЪСКИ - КОФРАЖНИ ДЪСКИ /сурови/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски кофражни I кач. сурови смърч/б.бор 2.5 см свободна 400 см м3 401.38 лв
Иглолистни дъски кофражни I кач. сурови смърч/б.бор 2.5 см свободна 300 см м3 375.61 лв
Иглолистни дъски кофражни II кач. сурови смърч/б.бор 2.5 см свободна 400 см м3 299.00 лв
Иглолистни дъски кофражни II кач. сурови смърч/б.бор 2.5 см свободна 300 см м3 282.05 лв
Иглолистни дъски кофражни сурови смесени смърч/б.бор 2.5 см свободна 250 см м3 256.28 лв
Иглолистни дъски кофражни сурови смесени смърч/б.бор 2.5 см свободна 200 см м3 256.28 лв
ГРЕДИ - ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ /сурови/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни греди I кач. сурови б.бор 6; 8; 10 см 6; 8; 10; 12 см 300; 400 см м3 471.89 лв
Иглолистни греди I кач. сурови б.бор 11; 12; 13; 14; 15 см 11; 12; 13; 14; 15; см 300; 400 см м3 488.16 лв
Иглолистни греди I кач. сурови б.бор 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 300; 400 см м3 504.43 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч 6; 8; 10 см 6; 8; 10; 12 см 300; 400 см м3 504.43 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч 11; 12; 13; 14; 15 см 11; 12; 13; 14; 15 см 300; 400 см м3 520.70 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 300; 400 см м3 536.98 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч/б.бор 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 500 см м3 585.79 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч/б.бор 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 500 см м3 610.20 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч/б.бор 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 500 см м3 715.97 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч/б.бор 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 600 см м3 518.34 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч/б.бор 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 600 см м3 740.38 лв
Иглолистни греди I кач. сурови смърч/б.бор 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 600 см м3 642.74 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч/б.бор 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 600 см м3 764.78 лв
ГРЕДИ - ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ /сухи/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни греди I кач. сухи б.бор 6; 8; 10 см 6; 8; 10; 12 см 300; 400 см м3 561.38 лв
Иглолистни греди I кач. сухи б.бор 11; 12; 13; 14; 15 см 11; 12; 13; 14; 15 см 300; 400 см м3 577.66 лв
Иглолистни греди I кач. сухи б.бор 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 300; 400 см м3 593.93 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч 6; 8; 10 см 6; 8; 10; 12 см 300; 400 см м3 593.33 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч 11; 12; 13; 14; 15 см 11; 12; 13; 14; 15 см 300; 400 см м3 610.20 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 15; 16; 17; 18; 19; 20 см 300; 400 см м3 626.47 лв
Иглолистни греди I кач. сухи смърч/б.бор 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см 500 см м3 691.56 лв
ГРЕДИ - СЛЕПЕНО ИЗВИТИ И РЕНДОСАНИ ГРЕДИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Слепено извита и рендосана греда R=280см смърч/б.бор 5 см 8 см 400 см бр. 46.46 лв
Слепено извита и рендосана греда R=280см смърч/б.бор 5 см 8 см 500 см бр. 58.08 лв
Слепено извита и рендосана греда R=280см смърч/б.бор 7 см 14 см 400 см бр. 114.71 лв
Слепено извита и рендосана греда R=280см смърч/б.бор 7 см 14 см 500 см бр. 143.75 лв
Слепено извита и рендосана греда R=320см смърч/б.бор 5 см 8 см 400 см бр. 43.56 лв
Слепено извита и рендосана греда R=320см смърч/б.бор 5 см 8 см 500 см бр. 55.18 лв
Слепено извита и рендосана греда R=320см смърч/б.бор 7 см 14 см 400 см бр. 107.45 лв
Слепено извита и рендосана греда R=320см смърч/б.бор 7 см 14 см 500 см бр. 133.58 лв
Слепено извита и рендосана греда R=320см смърч/б.бор 9 см 14 см 400 см бр. 137.94 лв
Слепено извита и рендосана греда R=320см смърч/б.бор 9 см 14 см 500 см бр. 172.79 лв
ЛЕТВИ - ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ /сурови/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 1.8 см 3 см 400 см м3 398.66 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 1.8 см 3 см 300 м м3 325.44 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 1.8 см 3 см 200; 250 см м3 276.62 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 2.4 см 3 см 400 см м3 398.66 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 2.4 см 3 см 300 см м3 325.44 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 2.4 см 3 см 200; 250 см м3 276.62 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 3 см 4 см 400 см м3 398.66 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 3 см 4 см 300 см м3 341.71 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 3 см 4 см 200; 250 см м3 276.62 лв
Иглолистни летви сурови смърч/б.бор 4 см 6 см 300; 400 см м3 496.30 лв
Иглолистни летви сурови калибровани Смърч/б.бор 1.8 см 3 см 400 см м3 504.43 лв
Иглолистни летви сурови калибровани Смърч/б.бор 2.4 см 3 см 400 см м3 504.43 лв
Иглолистни летви сурови калибровани Смърч/б.бор 3 см 4 см 400 см м3 504.43 лв
ДЮШЕМЕ - ДЮШЕМЕ ОТ БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистно дюшеме I кач. б.бор 2 см 7 см 400 см м2 19.02 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч 2 см 7 см 400 см м2 19.89 лв
Иглолистно дюшеме I кач. б.бор 2 см 9 см 400 см м2 20.47 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч 2 см 9 см 400 см м2 21.34 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 300; 350 см м2 16.70 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 180; 200; 250 см м2 13.94 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 120; 150 см м2 12.78 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 50; 60; 80; 100 см м2 11.76 лв
Иглолистно дюшеме I кач. синьо смърч/б.бор 2 см 9 см 400 см м2 16.70 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 400 см м2 15.68 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 300; 350 см м2 13.94 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 180; 200; 250 см м2 10.31 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 120; 150 см м2 8.86 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 50; 60; 80; 100 см м2 8.42 лв
Иглолистно дюшеме I кач. б.бор 2.6 см 7 см 400 см м2 24.10 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч 2.6 см 7 см 400 см м2 25.41 лв
Иглолистно дюшеме I кач. б.бор 2.6 см 9 см 400 см м2 26.28 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч 2.6 см 9 см 400 см м2 26.86 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 300; 350 см м2 20.33 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 180; 200; 250 см м2 17.42 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 120; 150 см м2 16.12 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 50; 60; 80; 100 см м2 15.25 лв
Иглолистно дюшеме I кач. синьо смърч/б.бор 2.6 см 9 см 400 см м2 20.33 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 400 см м2 20.04 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 300; 350 см м2 16.41 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 180; 200; 250 см м2 13.79 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 120; 150 см м2 12.78 лв
Иглолистно дюшеме II кач. смърч/б.бор 2.6 см 7; 9 см 50; 60; 80; 100 см м2 11.33 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 11 см 300; 400 см м2 28.02 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 13 см 300; 400 см м2 31.07 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 2.6 см 15 см 300; 400 см м2 35.72 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 3 см 8; 9 см 300; 400 см м2 32.82 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 3.5 см 8; 9 см 300; 400 см м2 35.86 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 4 см 8; 9 см 300; 400 см м2 41.82 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 4.5 см 8; 9 см 300; 400 см м2 46.75 лв
Иглолистно дюшеме I кач. смърч/б.бор 5 см 8; 9 см 300; 400 см м2 51.84 лв
ДЮШЕМЕ - ДЮШЕМЕ ОТ РУСКИ МАТЕРИАЛ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистно дюшеме I кач. Сибирска лиственица 2.2 см 11.5 см 400 см м2 61.20 лв
Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "AB" смърч/б.бор 2.6 см 9.6 см 400 см м2 36.00 лв
Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "AB" смърч/б.бор 2.6 см 11.6 см 400 см м2 36.86 лв
Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "C" смърч/б.бор 2.6 см 11.6 см 400 см м2 17.28 лв
Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "C" смърч/б.бор 2.6 см 9.6 см 400 см м2 17.28 лв
ПОДОВА НАСТИЛКА - ПОДОВА НАСТИЛКА-ДЕКИНГ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Подова настилка - декинг б.бор 3 см 9 см 300; 400 см м2 33.25 лв
Подова настилка - декинг б.бор 2.5 см 9 см 300; 400 см м2 29.62 лв
Подова настилка - декинг б.бор 2.5 см 11 см 300; 400 см м2 31.65 лв
Подова настилка - декинг б.бор 2 см 9 см 300; 400 см м2 25.85 лв
Подова настилка - декинг б.бор 2 см 11 см 300; 400 см м2 26.86 лв
Подова настилка - декинг Сибирска лиственица 2.2 см 12 см 300; 400 см м2 59.04 лв
Подложни летви за декинг Сибирска лиственица 2.2 см 6 см 300; 400 см м. 3.46 лв
ПОДОВА НАСТИЛКА - ДЪРВЕНИ ПЛОЧИ-ДЕКИНГ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Дървени плочки Сибирска лиственица 2.2 см 50 см 50 см бр. 25.78 лв
Дървени плочки импрегнирани Сибирска лиственица 2.2 см 50 см 50 см бр. 26.50 лв
Дървени плочки /диагонални/ Сибирска лиственица 2.2 см 40 см 40 см бр. 20.16 лв
Дървени плочки импрегнирани /диагонални/ Сибирска лиственица 2.2 см 40 см 40 см бр. 21.02 лв
Дървени плочки /диагонални/ б.бор 2 см 40 см 40 см бр. 9.36 лв
Дървени плочки импрегнирани /диагонални/ б.бор 2 см 40 см 40 см бр. 9.80 лв
ЛАМПЕРИЯ - ЛАМПЕРИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистна ламперия I кач. б.бор 1.4 см 7 см 400 см м2 14.23 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч 1.4 см 7 см 400 см м2 14.52 лв
Иглолистна ламперия I кач. б.бор 1.4 см 9 см 400 см м2 15.54 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч 1.4 см 9 см 400 см м2 16.41 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 250; 300; 350 см м2 13.94 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 200 см м2 13.21 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 150; 180 см м2 11.47 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 100; 120 см м2 9.15 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 50; 60; 80 см м2 8.42 лв
Иглолистна ламперия II кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 400 см м2 9.58 лв
Иглолистна ламперия II кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 250; 300; 350 см м2 9.15 лв
Иглолистна ламперия II кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 150; 180; 200 см м2 8.57 лв
Иглолистна ламперия II кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 100; 120 см м2 7.99 лв
Иглолистна ламперия II кач. смърч/б.бор 1.4 см 7; 9 см 50; 60; 80 см м2 7.55 лв
Иглолистна ламперия I кач. за сауна смърч 1.4 см 9 см 400 см м2 22.07 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 300; 400 см м2 24.68 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см 11 см 300; 400 см м2 26.43 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см 13 см 300; 400 см м2 27.30 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см 14; 15 см 300; 400 см м2 33.69 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см 17 см 300; 400 см м2 35.28 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см 19 см 300; 400 см м2 35.72 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2.5 см 11 см 300; 400 см м2 31.07 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2.5 см 13 см 300; 400 см м2 32.23 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2.5 см 15 см 300; 400 см м2 34.41 лв
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2.5 см 18 см 300; 400 см м2 36.30 лв
ЛАМПЕРИЯ - ЛАМПЕРИЯ ОТ РУСКИ МАТЕРИАЛ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистна ламперия с дълго перо внос Кач. "AB" смърч/б.бор 1.3 см 9.6 см 400 см м2 18.72 лв
Иглолистна ламперия внос Кач. "AB" смърч/б.бор 1.4 см 14.6 см 400 см м2 21.60 лв
Иглолистна ламперия Кач. "AB" Сибирска лиственица 2.2 см 11.5 см 400 см м2 61.20 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо внос Кач. "C" смърч/б.бор 1.3 см 9.6 см 400 см м2 10.56 лв
ЛАМПЕРИЯ - ЛАМПЕРИЯ С ДЪЛГО ПЕРО Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 300; 400 см м2 26.43 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2 см 11 см 300; 400 см м2 27.44 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2 см 13 см 300; 400 см м2 28.31 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2 см 14; 15 см 300; 400 см м2 35.14 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2 см 17 см 300; 400 см м2 35.72 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2 см 19 см 300; 400 см м2 36.01 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2.5 см 15 см 300; 400 см м2 34.41 лв
Иглолистна ламперия с дълго перо смърч/б.бор 2.5 см 17 см 300; 400 см м2 36.30 лв
ЛАМПЕРИЯ - НАКЛОНЕНА ЛАМПЕРИЯ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистна ламперия наклонен тип смърч/б.бор 2 см 9 см 300; 400 см м2 26.43 лв
Иглолистна ламперия наклонен тип смърч/б.бор 2 см 11 см 300; 400 см м2 27.44 лв
Иглолистна ламперия наклонен тип смърч/б.бор 2.6 см 9 см 300; 400 см м2 31.36 лв
Иглолистна ламперия наклонен тип смърч/б.бор 2.6 см 11 см 300; 400 см м2 33.25 лв
Иглолистна ламперия наклонен тип смърч/б.бор 2.6 см 13 см 300; 400 см м2 35.14 лв
Иглолистна ламперия наклонен тип смърч/б.бор 2.6 см 15 см 300; 400 см м2 36.88 лв
ЛАМПЕРИЯ - ПОЛУКРЪГЛА ЛАМПЕРИЯ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистна полукръгла ламперия смърч/б.бор 2 см 9 см 400 см м2 26.43 лв
Иглолистна полукръгла ламперия смърч/б.бор 2.6 см 9 см 400 см м2 31.07 лв
Иглолистна полукръгла ламперия смърч/б.бор 2.6 см 11 см 400 см м2 33.69 лв
Иглолистна полукръгла ламперия смърч/б.бор 3.5 см 11 см 400 см м2 44.29 лв
Иглолистна полукръгла ламперия смърч/б.бор 4.5 см 14 см 400 см м2 54.30 лв
Ромбоидна облицовка Сибирска лиственица 2.2 9.5 400 м2 66.96 лв
Ромбоидна облицовка Смърч/б.бор 2 9.5 400 м2 25.56 лв
Ромбоидна облицовка смърч/б.бор 2.5 9.5 400 м2 31.07 лв
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ РЕНДОСАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски челни рендосани смърч/б.бор 2 см 15 см 400 см бр. 18.00 лв
Иглолистни дъски челни рендосани смърч/б.бор 2 см 17 см 400 см бр. 19.17 лв
Иглолистни дъски челни рендосани смърч/б.бор 2 см 19 см 400 см бр. 20.47 лв
Иглолистни дъски челни рендосани смърч/б.бор 2 см 22 см 400 см бр. 24.97 лв
Иглолистни дъски челни рендосани смърч/б.бор 2 см 24 см 400 см бр. 27.15 лв
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ ФРЕЗОВАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски челни фрезовани смърч/б.бор 2 см 15 см 400 см бр. 19.89 лв
Иглолистни дъски челни фрезовани смърч/б.бор 2 см 17 см 400 см бр. 21.05 лв
Иглолистни дъски челни фрезовани смърч/б.бор 2 см 19 см 400 см бр. 22.36 лв
Иглолистни дъски челни фрезовани смърч/б.бор 2 см 22 см 400 см бр. 26.86 лв
Иглолистни дъски челни фрезовани смърч/б.бор 2 см 24 см 400 см бр. 29.04 лв
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ С ПРАВ КАНТ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски челни с прав кант смърч/б.бор 2 см 15 см 400 см бр. 19.89 лв
Иглолистни дъски челни с прав кант смърч/б.бор 2 см 17 см 400 см бр. 21.05 лв
Иглолистни дъски челни с прав кант смърч/б.бор 2 см 19 см 400 см бр. 22.36 лв
Иглолистни дъски челни с прав кант смърч/б.бор 2 см 22 см 400 см бр. 26.86 лв
Иглолистни дъски челни с прав кант смърч/б.бор 2 см 24 см 400 см бр. 29.04 лв
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ ИЗРЯЗАНО ФРЕЗОВАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани смърч/б.бор 2 см 15 см 400 см бр. 21.63 лв
Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани смърч/б.бор 2 см 17 см 400 см бр. 22.94 лв
Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани смърч/б.бор 2 см 19 см 400 см бр. 24.10 лв
Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани смърч/б.бор 2 см 22 см 400 см бр. 28.60 лв
Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани смърч/б.бор 2 см 24 см 400 см бр. 30.78 лв
ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ТРИЪГЪЛНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистен перваз тип триъгълен смърч/б.бор 1.4 см 4.2 см 300; 400 см м. 1.92 лв
Иглолистен перваз тип триъгълен смърч/б.бор 1.4 см 4.2 см 200; 250 см м. 1.74 лв
Иглолистен перваз тип триъгълен смърч/б.бор 1.4 см 6 см 300; 400 см м. 2.44 лв
ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ТРИЪГЪЛНИ С ШАРКА Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка смърч/б.бор 1.4 см 4.2 см 300; 400 см м. 1.92 лв
Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка смърч/б.бор 1.4 см 4.2 см 200; 250 см м. 1.74 лв
Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка смърч/б.бор 1.4 см 6 см 300; 400 см м. 2.44 лв
ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ТИП ВИНКЕЛ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистен перваз тип винкел смърч/б.бор 9 см 9 см 200; 250 см м. 8.02 лв
Иглолистен перваз тип винкел смърч/б.бор 7 см 7 см 200; 250 см м. 6.45 лв
Иглолистен перваз тип винкел смърч/б.бор 5.2 см 5.2 см 200; 250 см м. 4.53 лв
Иглолистен перваз тип винкел смърч/б.бор 4.2 см 4.2 см 200; 250 см м. 4.01 лв
Иглолистен перваз тип винкел смърч/б.бор 3.2 см 3.2 см 200; 250 см м. 3.66 лв
ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ЗА ВРАТИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистен перваз за врати смърч/б.бор 1.3 см 4.8 см 200; 400 см м. 1.92 лв
ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ДЕКОРАТИВНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистен перваз декоративен смърч/б.бор 2 см 7 см 300; 400 см м. 3.48 лв
Иглолистен перваз декоративен смърч/б.бор 2 см 9 см 300; 400 см м. 3.83 лв
ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ КРИВОЛИНЕЙНО ФРЕЗОВАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Иглолистен перваз криволинейно фрезован смърч/б.бор 2 см 7 см 300; 400 см м. 3.85 лв
Иглолистен перваз криволинейно фрезован смърч/б.бор 2 см 9 см 300; 400 см м. 4.18 лв
Иглолистни лайсни смърч/б.бор 1.4 см 4 см 300; 400 см м. 2.09 лв
Иглолистни лайсни смърч/б.бор 1.4 см 4 см 200; 250 см м. 1.92 лв
ДЕТАЙЛИ - ДЕТАЙЛИ ТРИСТРАННО РЕНДОСАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 30; 50 см м2 15.54 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 60; 70 см м2 17.42 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 80; 100 см м2 18.30 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 110; 120 см м2 20.18 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 130; 150 см м2 21.05 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 160; 200 см м2 21.93 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 250; 300 см м2 23.81 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см 7; 9 см 350; 400 см м2 25.56 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 30; 50 см м2 18.30 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 60; 70 см м2 21.05 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 80; 100 см м2 22.94 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 110; 120 см м2 24.68 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 130; 150 см м2 26.57 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 160; 200 см м2 28.31 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 250; 300 см м2 29.33 лв
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см 7; 9 см 350; 400 см м2 31.07 лв
ДЕТАЙЛИ - ДЕТАЙЛИ ЧЕТИРИСТРАННО РЕНДОСАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 30; 50 см м2 17.42 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 60; 70 см м2 19.17 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 80; 100 см м2 21.05 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 110; 120 см м2 21.93 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 130; 150 см м2 23.81 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 160; 200 см м2 24.68 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 250; 300 см м2 25.70 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см 7; 9 см 350; 400 см м2 27.44 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 30; 50 см м2 21.05 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 60; 70 см м2 22.94 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 80; 100 см м2 24.68 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 110; 120 см м2 26.57 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 130; 150 см м2 27.44 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 160; 200 см м2 29.33 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 250; 300 см м2 31.94 лв
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см 7; 9 см 350; 400 см м2 33.83 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 30; 40 см м2 47.92 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 45; 60 см м2 50.82 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 65; 80 см м2 53.72 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 85; 100 см м2 58.08 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 105; 120 см м2 62.44 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 125; 150 см м2 69.70 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 160; 200 см м2 76.96 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 30; 40 см м2 39.20 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 45; 60 см м2 42.11 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 65; 80 см м2 45.01 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 85; 100 см м2 47.92 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 105; 120 см м2 50.82 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 125; 150 см м2 55.18 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 160; 200 см м2 59.53 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 30; 40 см м2 31.94 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 45; 60 см м2 34.85 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 65; 80 см м2 36.30 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 85; 100 см м2 39.20 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 105; 120 см м2 42.11 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 125; 150 см м2 46.46 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 1.8 см 40; 50; 60; 80 см 160; 200 см м2 47.92 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 30; 40 см м2 50.82 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 45; 60 см м2 55.18 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 65; 80 см м2 58.08 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 85; 100 см м2 62.44 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 105; 120 см м2 68.24 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 125; 150 см м2 76.96 лв
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 160; 200 см м2 88.57 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 30; 40 см м2 46.46 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 45; 60 см м2 49.37 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 65; 80 см м2 52.27 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 85; 100 см м2 55.18 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 105; 120 см м2 58.08 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 125; 150 см м2 62.44 лв
Плотове шлайфани I кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 160; 200 см м2 66.79 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 30; 40 см м2 39.20 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 45; 60 см м2 42.11 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 65; 80 см м2 46.46 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 85; 100 см м2 49.37 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 105; 120 см м2 52.27 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 125; 150 см м2 55.18 лв
Плотове шлайфани II кач. смърч/б.бор 2.3 см 40; 50; 60; 80 см 160; 200 см м2 58.08 лв
Плотове шлайфани и окрайчени I кач. смърч/б.бор 4 см 30 см 180; 200; 300 см м2 101.64 лв
Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба смърч/б.бор 4 см 9 см 200; 400 см м. 4.65 лв
Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба клинозъбно снадени смърч/б.бор 4 см 9 см 200; 400 см м. 5.52 лв
Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба смърч/б.бор 4 см 6 см 200; 400 см м. 3.48 лв
Ръкохватка за парапет 'Омега' смърч/б.бор 4 см 7 см 200; 400 см м. 7.14 лв
Подложна долна дъска за парапет смърч/б.бор 2 см 9 см 200; 400 см м. 4.50 лв
Ръкохватка за парапет от два елемента смърч/б.бор 6 см 9 см 200; 400 см м. 11.65 лв
Ръкохватка за парапет 'Омега' Сибирска лиственица 4 см 5.6 см 200; 400 см м. 15.68 лв
Подложна горна дъска за парапет Сибирска лиственица 2.1 см 7.5 см 200; 400 см м. 9.44 лв
Ръкохватка за парапет от двата елемента Сибирска лиственица 6.1 см 7.5 см 200; 400 см м. 25.12 лв
Подложна долна дъска за парапет Сибирска лиственица 2.1 см 7.5 см 200; 400 см м. 9.44 лв
СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Струговани елементи смърч/б.бор 4 см 4 см 70 см бр. 9.29 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 6 см 6 см 80 см бр. 11.76 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 6 см 6 см 100 см бр. 12.63 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 9 см 9 см 65 см бр. 18.59 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 9 см 9 см 80 см бр. 21.05 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 11 см 11 см 80 см бр. 38.48 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 11 см 11 см 100 см бр. 40.22 лв
Струговани елементи смърч/б.бор 15 см 15 см 100 см бр. 60.40 лв
Стругован елемент от лиственица Сибирска лиственица 5.7 см 5.7 см 80 см бр. 22.94 лв
Стругован елемент от лиственица Сибирска лиственица 5.7 см 5.7 см 100 см бр. 26.14 лв
Шапка пирамидална смърч/б.бор 8.5 см 20 см 20 см бр. 14.37 лв
Шапка пирамидална смърч/б.бор 8.5 см 18 см 18 см бр. 13.65 лв
Шапка сферична смърч/б.бор 18 см 18 см d=18 см бр. 22.94 лв
Шапка сферична смърч/б.бор 11 см 11 см d=11 см бр. 10.31 лв
Шапка сферична смърч/б.бор 9 см 9 см d=9 см бр. 7.99 лв
ДЕТАЙЛИ ЗА ОГРАДИ - ДЕТАЙЛИ ПРАВОЛИНЕЙНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 40 см бр. 1.64 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 60 см бр. 2.64 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 80 см бр. 3.46 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 100 см бр. 4.60 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 120 см бр. 5.27 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 150 см бр. 6.10 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 170 см бр. 6.93 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска Сибирска лиственица 2 см 11.5 см 79 см бр. 11.62 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска Сибирска лиственица 2 см 11.5 см 100 см бр. 13.21 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 40 см бр. 1.82 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 60 см бр. 2.80 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 80 см бр. 3.95 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 100 см бр. 4.94 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 120 см бр. 6.10 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 150 см бр. 6.93 лв
Детайл праволинеен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 170 см бр. 7.74 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 40 см бр. 1.64 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 60 см бр. 2.80 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 80 см бр. 3.78 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 100 см бр. 4.94 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 120 см бр. 5.92 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 150 см бр. 6.59 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 40 см бр. 1.99 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 60 см бр. 3.12 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 80 см бр. 4.12 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 100 см бр. 5.27 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 120 см бр. 6.59 лв
Детайл симетричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 150 см бр. 7.07 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 40 см бр. 1.64 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 60 см бр. 2.80 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 80 см бр. 3.78 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 100 см бр. 4.94 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 120 см бр. 5.92 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 1.9 см 9 см 150 см бр. 6.59 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 40 см бр. 1.99 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 60 см бр. 3.12 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 80 см бр. 4.12 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 100 см бр. 5.27 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 120 см бр. 6.59 лв
Детайл асиметричен за ограда с фаска смърч/б.бор 2.4 см 9 см 150 см бр. 7.07 лв
Детайл Вайнинг за ограда с фаска Смърч/б.бор 1.9 см 9 см 80 см бр. 3.78 лв
Детайл Вайнинг за ограда с фаска Смърч/б.бор 1.9 см 9 см 100 см бр. 4.94 лв
Детайл Вайнинг за ограда с фаска Сибирска лиственица 1.9 см 9 см 80 см бр. 9.29 лв
Детайл Вайнинг за ограда с фаска Сибирска лиственица 1.9 см 9 см 100 см бр. 11.47 лв
Детайл Вайнинг за ограда с фаска Смърч/б.бор 2.4 см 9 см 80 см бр. 4.07 лв
Детайл Вайнинг за ограда с фаска Смърч/б.бор 2.4 см 9 см 100 см бр. 5.23 лв
Стъпало с 3 заоблени канта смърч/б.бор 4 см 33 см 100 см бр. 36.59 лв
Конзола извита смърч/б.бор 9 см 9 см 50 см бр. 14.67 лв
Конзола извита смърч/б.бор 11 см 11 см 50 см бр. 18.73 лв
Дървени плочки за стена с фаска смърч/б.бор 2.5 см 25 см 25 см бр. 5.37 лв
Състарени дървени плочки смърч/б.бор 2 см 15 см 15 см м2 53.00 лв
Състарени дървени плочки смърч/б.бор 2.5 см 15 см 15 см м2 58.52 лв
Състарени дървени плочки смърч/б.бор 3 см 15 см 15 см м2 64.03 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ 10 РАМКОВИ С ВОДОБРАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 3.3 см дебелина на стените смърч/б.бор 3.3 см бр. 133.10 лв
Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 3.3 см дебелина на стените разглобен без ламарина смърч/б.бор 3.3 см бр. 116.16 лв
Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 2.5 см дебелина на стените смърч/б.бор 2.5 см бр. 126.32 лв
Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 2.5 см дебелина на стените разглобен без ламарина смърч/б.бор 2.5 см бр. 108.90 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ 12 РАМКОВИ С ВОДОБРАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 3.3 см дебелина на стените смърч/б.бор 3.3 см бр. 138.67 лв
Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 3.3 см дебелина на стените разглобен без ламарина смърч/б.бор 3.3 см бр. 122.21 лв
Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 2.5 см дебелина на стените смърч/б.бор 2.5 см бр. 133.10 лв
Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 2.5 см дебелина на стените разглобен без ламарина смърч/б.бор 2.5 см бр. 116.16 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ МНОГОКОРПУСНИ С ВОДОБРАНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Кошер Многокорпусен 10 рамков с 2.5 см с три корпуса смърч/б.бор 2.5 см бр. 142.30 лв
Кошер Многокорпусен 10 рамков с 2.5 см с три корпуса разглобен без ламарина смърч/б.бор 2.5 см бр. 125.84 лв
Кошер Многокорпусен 8 рамков 2.5 см с три корпуса смърч/б.бор 2.5 см бр. 133.10 лв
Кошер Многокорпусен 8 рамков 2.5 см с три корпуса разглобен без ламарина смърч/б.бор 2.5 см бр. 116.77 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ НУКЛЕУС Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Кошер Нуклеус 6 рамков за 29см рамки смърч/б.бор бр. 60.01 лв
Кошер Нуклеус 6 рамков за 22см рамки смърч/б.бор бр. 52.75 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ДЪНА ЗА КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Дъно за кошер № 1 плътно смърч/б.бор бр. 23.81 лв
Дъно за кошер № 2 с двойна мрежа смърч/б.бор бр. 29.33 лв
Дъно за кошер № 3 с единична мрежа смърч/б.бор бр. 23.81 лв
Дъно за кошер № 4 смърч/б.бор бр. 33.83 лв
Дъно за кошер № 5 смърч/б.бор бр. 39.35 лв
Дъно за кошер № 6 смърч/б.бор бр. 39.35 лв
Дъно за кошер № 7 двойно повдигащо смърч/б.бор бр. 38.48 лв
Дъно за кошер № 8 смърч/б.бор бр. 39.35 лв
Дъно за кошер № 9 смърч/б.бор бр. 49.37 лв
Дъно за кошер № 10 смърч/б.бор бр. 42.11 лв
Дъно за кошер № 11 смърч/б.бор бр. 61.27 лв
Дъно за кошер № 12 смърч/б.бор бр. 40.22 лв
Прелка със зимен и летен отвор смърч/б.бор бр. 0.64 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ТАБЛИ ЗА КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Табла № 1 смърч/б.бор бр. 14.67 лв
Табла № 2 смърч/б.бор бр. 14.67 лв
Табла № 3 смърч/б.бор бр. 17.42 лв
Табла № 4 смърч/б.бор бр. 18.30 лв
Табла № 5 смърч/б.бор бр. 19.17 лв
Табла № 6 смърч/б.бор бр. 18.30 лв
Табла № 7 смърч/б.бор бр. 16.41 лв
Табла № 8 смърч/б.бор бр. 15.54 лв
Табла № 9 смърч/б.бор бр. 18.30 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - МАГАЗИНИ ЗА КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Магазин за кошер 2.5 см Дадан-Блат 8 рамков с водобран смърч/б.бор 2.5 см бр. 23.81 лв
Магазин за кошер 3.3 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран смърч/б.бор 3.3 см бр. 27.15 лв
Магазин за кошер 2.5 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран смърч/б.бор 2.5 см бр. 25.26 лв
Магазин за кошер 3.3 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран смърч/б.бор 3.3 см бр. 28.89 лв
Магазин за кошер 2.5 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран смърч/б.бор 2.5 см бр. 27.15 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПРИСТАВКИ /НАСТАВКИ/ ЗА МАГАЗИНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Приставка /наставка/ за магазин опростена смърч/б.бор бр. 11.04 лв
Приставка /наставка/ за магазин с допълнителни канали смърч/б.бор бр. 13.07 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - КОРПУСИ ЗА МНОГОКОРПУСНИ КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Корпус за кошер "Многокорпусен" - 10 рамков с водобран смърч/б.бор бр. 29.77 лв
Корпус за кошер "Многокорпусен" - 8 рамков с водобран смърч/б.бор бр. 27.15 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЛОДНИЦИ ЗА КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Плодник за кошер 3.3 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран смърч/б.бор 3.3 см бр. 55.47 лв
Плодник за кошер 2.5 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран смърч/б.бор 2.5 см бр. 48.06 лв
Плодник за кошер 3.3 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран смърч/б.бор 3.3 см бр. 53.58 лв
Плодник за кошер 2.5 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран смърч/б.бор 2.5 см бр. 44.43 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПРЕГРАДНИ ДЪСКИ ЗА ПЛОДНИК Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Преградна дъска за плодник смърч/б.бор бр. 4.94 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - КАПАЦИ ЗА КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Капак с ламарина за кошер Дадан-Блат 10 рамков смърч/б.бор бр. 21.93 лв
Капак с ламарина за кошер Дадан-Блат 12 рамков смърч/б.бор бр. 23.81 лв
Капак с поцинкована ламарина за кошер Дадан-Блат 10 рамков смърч/б.бор бр. 26.57 лв
Капак с поцинкована ламарина за кошер Дадан-Блат 12 рамков смърч/б.бор бр. 28.31 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - РАМКИ ЗА КОШЕРИ /РАЗГЛОБЕНИ/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Рамка за кошер права с височина 15 см /разглобена/ смърч/б.бор 100 бр. 70.18 лв
Рамка за кошер права с височина 22 см /разглобена/ смърч/б.бор 100 бр. 73.21 лв
Рамка за кошер права с височина 29 см /разглобена/ смърч/б.бор 100 бр. 76.23 лв
Рамка за кошер с уширение и височина 15 см /разглобена/ смърч/б.бор 100 бр. 84.22 лв
Рамка за кошер с уширение и височина 22 см /разглобена/ смърч/б.бор 100 бр. 88.46 лв
Рамка за кошер с уширение и височина 29 см /разглобена/ смърч/б.бор 100 бр. 91.48 лв
Рамка за ханеманова решетка "Пламен" /разглобена/ смърч/б.бор бр. 3.05 лв
Рамка за ханеманова решетка "Пламен" /сглобена/ смърч/б.бор бр. 4.65 лв
Горна летва смърч/б.бор бр. 0.44 лв
Долна летва смърч/б.бор бр. 0.22 лв
Странична права летва 15 см смърч/б.бор 15 см бр. 0.16 лв
Странична права летва 22 см смърч/б.бор 22 см бр. 0.17 лв
Странична права летва 29 см смърч/б.бор 29 см бр. 0.19 лв
Странична летва с уширение 15 см смърч/б.бор 15 см бр. 0.19 лв
Странична летва с уширение 22 см смърч/б.бор 22 см бр. 0.20 лв
Странична летва с уширение 29 см смърч/б.бор 29 см бр. 0.22 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - СТОЙКИ ЗА КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Стойка за кошер 10 рамков смърч/б.бор 2 см 45 см 55 см бр. 15.54 лв
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ТРАНСПОРТНИ САНДЪЧЕТА ЗА РАМКИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Транспортно сандъче за 6 рамки смърч/б.бор 2 см 27 см 50 см бр. 47.63 лв
Къщички за кучета 90 см смърч/б.бор бр. 136.49 лв
Къщички за кучета 70 см смърч/б.бор бр. 97.28 лв
Компостер натурален смърч/б.бор 100 см 100 см 73 см бр. 69.55 лв
Компостер импрегниран смърч/б.бор 100 см 100 см 73 см бр. 76.81 лв
Компостер натурален смърч/б.бор 120 см 120 см 73 см бр. 84.22 лв
Компостер импрегниран смърч/б.бор 120 см 120 см 73 см бр. 91.48 лв
УСЛУГИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Мер. ед. Цена
Просушаване на иглолистни дъски
Просушаване на иглолистни дъски до влажност 10 % с дебелина до 2 см. м3 59.53 лв
Просушаване на иглолистни дъски до влажност 10 % с дебелина 2; 2.5 и 3 см. м3 76.96 лв
Просушаване на иглолистни дъски до влажност 10 % с дебелина 3.5; 4; 4.5 и 5 см. м3 94.38 лв
Просушаване на иглолистни дъски до влажност 10 % с дебелина 6; 6.5 и 7 см. м3 94.38 лв
Просушаване на иглолистни дъски до влажност 10 % с дебелина над 7 см. м3 103.09 лв
Просушаване на иглолистни греди
Просушаване на иглолистни греди до влажност ≈ 20 % - 4м. м3 94.38 лв
Просушаване на иглолистни греди до влажност ≈ 20 % - 5м. м3 111.80 лв
Просушаване на иглолистни греди до влажност ≈ 20 % - 6м. м3 129.23 лв
Състаряване на дървесина м2 11.62 лв
Шлайфане на калибровъчен шлайф м2 3.48 лв
Импрегниране
Антисептиране на дървесина с "Импралит" м3 94.38 лв
Антисептиране на дървесина с "Таналит и Танатон" м3 94.38 лв
Антисептиране на дървесина - ламперия и дюшеме и декинг с дебелина до 1.8 см. м2 2.32 лв
Антисептиране на дървесина - ламперия и дюшеме и декинг с дебелина 2 см. м2 2.90 лв
Антисептиране на дървесина - ламперия и дюшеме и декинг с дебелина от 2.2 см до 3 см. м2 3.48 лв
Антисептиране на дървесина - ламперия и дюшеме и декинг с дебелина от 3.2 см до 5 см. м2 5.23 лв
Антисептиране на челни дъски с ширина 15см бр. 2.76 лв
Антисептиране на челни дъски с ширина 17см бр. 3.05 лв
Антисептиране на челни дъски с ширина 19см бр. 3.63 лв
Антисептиране на челни дъски с ширина 22см бр. 4.36 лв
Антисептиране на челни дъски с ширина 24см бр. 4.65 лв
Антисептиране на дървесина - триъгълни первази лин. м. 0.20 лв
Цепене на иглолистни дъски на летви м3 42.11 лв
Рендосване на греди
Рендосване на иглолистни греди двустранно м3 103.09 лв
Рендосване на иглолистни греди четиристранно м3 111.80 лв
Рендосване на дъски
Рендосване на иглолистни дъски двустранно м3 103.09 лв
Връзване на иглолистни летви връзка 1.16 лв
Китване и шлайфане на греди четиристранно м3 8.71 лв
Струговани елементи при изискване за цялостен отвор по дължина бр. 3.48 лв
Фрезоване с оберфреза за един кант 4 лин. м. 1.45 лв
*Водобрани за един детайл /магазин. корпус или плодник/ бр. 2.61 лв
*Поставяне на опорна ламарина с отвор в корпус или магазин бр. 1.45 лв
Разпробиване на рамка комплект 0.12 лв
ДЪСКИ - ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ /сурови/
 • Сурови дъски - свободна ширина

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 480.02 лв

 • Сурови дъски - фиксирана ширина

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см.

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 504.43 лв

 • Сурови дъски - свободна ширина

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 545.11 лв

 • Сурови дъски - фиксирана ширина

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см.

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 577.66 лв

 • Сурови дъски за челни

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 16; 18; 20; 23; 25 см.

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 610.20 лв

ДЪСКИ - ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ /сухи/
 • Иглолистни дъски - свободна ширина

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 561.38 лв

 • Иглолистни дъски - фиксирана ширина

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см.

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 585.79 лв

 • Иглолистни дъски - свободна ширина

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 626.47 лв

 • Иглолистни дъски

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см.

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 659.02 лв

 • Иглолистни дъски за челни

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 см.

 • Дължина: 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 699.70 лв

 • Иглолистни дъски полуян I кач.- свободна ширина

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 545.11 лв

 • Иглолистни дъски ян I кач.- свободна ширина

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3; 4; 5; 6; 7 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300; 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 536.98 лв

ДЪСКИ - ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ВНОС
 • Иглолистни дъски внос, сухи

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.3 см.

 • Ширина: 12.5 см.

 • Дължина: 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 2 208.00 лв

 • Иглолистни дъски внос, сухи

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.3 см.

 • Ширина: 10 см.

 • Дължина: 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 2 208.00 лв

 • Иглолистни дъски внос, сухи

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 5 см

 • Ширина: 15 см.

 • Дължина: 400 см.

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 2 622.00 лв

ДЪСКИ - КОФРАЖНИ ДЪСКИ /сурови/
 • Иглолистни дъски кофражни I кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 401.38 лв

 • Иглолистни дъски кофражни I кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 375.61 лв

 • Иглолистни дъски кофражни II кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 299.00 лв

 • Иглолистни дъски кофражни II кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 300 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 282.05 лв

 • Иглолистни дъски кофражни сурови смесени

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 250 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 256.28 лв

 • Иглолистни дъски кофражни сурови смесени

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: свободна

 • Дължина: 200 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 256.28 лв

ГРЕДИ - ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ /сурови/
 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 6; 8; 10 см

 • Ширина: 6; 8; 10; 12 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 471.89 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 11; 12; 13; 14; 15; см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 488.16 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 504.43 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 6; 8; 10 см

 • Ширина: 6; 8; 10; 12 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 504.43 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 520.70 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 536.98 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 585.79 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 610.20 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 715.97 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 600 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 518.34 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 600 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 740.38 лв

 • Иглолистни греди I кач. сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 600 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 642.74 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 600 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 764.78 лв

ГРЕДИ - ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ /сухи/
 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 6; 8; 10 см

 • Ширина: 6; 8; 10; 12 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 561.38 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 577.66 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 593.93 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 6; 8; 10 см

 • Ширина: 6; 8; 10; 12 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 593.33 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 610.20 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Ширина: 15; 16; 17; 18; 19; 20 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 626.47 лв

 • Иглолистни греди I кач. сухи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Ширина: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 691.56 лв

ГРЕДИ - СЛЕПЕНО ИЗВИТИ И РЕНДОСАНИ ГРЕДИ
 • Слепено извита и рендосана греда R=280см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 5 см

 • Ширина: 8 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 46.46 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=280см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 5 см

 • Ширина: 8 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 58.08 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=280см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 7 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 114.71 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=280см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 7 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 143.75 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=320см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 5 см

 • Ширина: 8 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 43.56 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=320см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 5 см

 • Ширина: 8 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 55.18 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=320см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 7 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 107.45 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=320см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 7 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 133.58 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=320см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 137.94 лв

 • Слепено извита и рендосана греда R=320см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 500 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 172.79 лв

ЛЕТВИ - ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ /сурови/
 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 3 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 398.66 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 3 см

 • Дължина: 300 м

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 325.44 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 3 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 276.62 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 3 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 398.66 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 3 см

 • Дължина: 300 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 325.44 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 3 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 276.62 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3 см

 • Ширина: 4 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 398.66 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3 см

 • Ширина: 4 см

 • Дължина: 300 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 341.71 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3 см

 • Ширина: 4 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 276.62 лв

 • Иглолистни летви сурови

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м3

 • Цена: 496.30 лв

ДЮШЕМЕ - ДЮШЕМЕ ОТ БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛ
 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 19.02 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 19.89 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 20.47 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.34 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 300; 350 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 16.70 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 180; 200; 250 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 13.94 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 120; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 12.78 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 50; 60; 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 11.76 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач. синьо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 16.70 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 15.68 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 300; 350 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 13.94 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 180; 200; 250 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 10.31 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 120; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 8.86 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 50; 60; 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 8.42 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 24.10 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 25.41 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.28 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.86 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 300; 350 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 20.33 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 180; 200; 250 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 17.42 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 120; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 16.12 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 50; 60; 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 15.25 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач. синьо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 20.33 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 20.04 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 300; 350 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 16.41 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 180; 200; 250 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 13.79 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 120; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 12.78 лв

 • Иглолистно дюшеме II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 50; 60; 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 11.33 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 28.02 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 13 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.07 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.72 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3 см

 • Ширина: 8; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 32.82 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.5 см

 • Ширина: 8; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.86 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 8; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 41.82 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4.5 см

 • Ширина: 8; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 46.75 лв

 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 5 см

 • Ширина: 8; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 51.84 лв

ДЮШЕМЕ - ДЮШЕМЕ ОТ РУСКИ МАТЕРИАЛ
 • Иглолистно дюшеме I кач.

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 11.5 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 61.20 лв

 • Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "AB"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.00 лв

 • Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "AB"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 11.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.86 лв

 • Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "C"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 11.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 17.28 лв

 • Иглолистно дюшеме внос с перо Кач. "C"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 17.28 лв

ПОДОВА НАСТИЛКА - ПОДОВА НАСТИЛКА-ДЕКИНГ
 • Подова настилка - декинг

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 3 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 33.25 лв

 • Подова настилка - декинг

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 29.62 лв

 • Подова настилка - декинг

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.65 лв

 • Подова настилка - декинг

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 25.85 лв

 • Подова настилка - декинг

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.86 лв

 • Подова настилка - декинг

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 12 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 59.04 лв

 • Подложни летви за декинг

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 3.46 лв

ПОДОВА НАСТИЛКА - ДЪРВЕНИ ПЛОЧИ-ДЕКИНГ
 • Дървени плочки

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 50 см

 • Дължина: 50 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 25.78 лв

 • Дървени плочки импрегнирани

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 50 см

 • Дължина: 50 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 26.50 лв

 • Дървени плочки /диагонални/

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 40 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 20.16 лв

 • Дървени плочки импрегнирани /диагонални/

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 40 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 21.02 лв

 • Дървени плочки /диагонални/

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 40 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 9.36 лв

 • Дървени плочки импрегнирани /диагонални/

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 40 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 9.80 лв

ЛАМПЕРИЯ - ЛАМПЕРИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛ
 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 14.23 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 14.52 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 15.54 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 16.41 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 250; 300; 350 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 13.94 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 13.21 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 150; 180 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 11.47 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 100; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 9.15 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 50; 60; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 8.42 лв

 • Иглолистна ламперия II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 9.58 лв

 • Иглолистна ламперия II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 250; 300; 350 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 9.15 лв

 • Иглолистна ламперия II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 150; 180; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 8.57 лв

 • Иглолистна ламперия II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 100; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 7.99 лв

 • Иглолистна ламперия II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 50; 60; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 7.55 лв

 • Иглолистна ламперия I кач. за сауна

 • Дървесина: смърч

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 22.07 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 24.68 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.43 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 13 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 27.30 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 14; 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 33.69 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.28 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 19 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.72 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.07 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 13 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 32.23 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 34.41 лв

 • Иглолистна ламперия I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 18 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.30 лв

ЛАМПЕРИЯ - ЛАМПЕРИЯ ОТ РУСКИ МАТЕРИАЛ
 • Иглолистна ламперия с дълго перо внос Кач. "AB"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.3 см

 • Ширина: 9.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 18.72 лв

 • Иглолистна ламперия внос Кач. "AB"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 14.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.60 лв

 • Иглолистна ламперия Кач. "AB"

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 11.5 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 61.20 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо внос Кач. "C"

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.3 см

 • Ширина: 9.6 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 10.56 лв

ЛАМПЕРИЯ - ЛАМПЕРИЯ С ДЪЛГО ПЕРО
 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.43 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 27.44 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 13 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 28.31 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 14; 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.14 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.72 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 19 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.01 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 34.41 лв

 • Иглолистна ламперия с дълго перо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.30 лв

ЛАМПЕРИЯ - НАКЛОНЕНА ЛАМПЕРИЯ
 • Иглолистна ламперия наклонен тип

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.43 лв

 • Иглолистна ламперия наклонен тип

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 27.44 лв

 • Иглолистна ламперия наклонен тип

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.36 лв

 • Иглолистна ламперия наклонен тип

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 33.25 лв

 • Иглолистна ламперия наклонен тип

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 13 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 35.14 лв

 • Иглолистна ламперия наклонен тип

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.88 лв

ЛАМПЕРИЯ - ПОЛУКРЪГЛА ЛАМПЕРИЯ
 • Иглолистна полукръгла ламперия

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.43 лв

 • Иглолистна полукръгла ламперия

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.07 лв

 • Иглолистна полукръгла ламперия

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.6 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 33.69 лв

 • Иглолистна полукръгла ламперия

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.5 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 44.29 лв

 • Иглолистна полукръгла ламперия

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4.5 см

 • Ширина: 14 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 54.30 лв

ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ РЕНДОСАНИ
 • Иглолистни дъски челни рендосани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 18.00 лв

 • Иглолистни дъски челни рендосани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 19.17 лв

 • Иглолистни дъски челни рендосани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 19 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 20.47 лв

 • Иглолистни дъски челни рендосани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 22 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 24.97 лв

 • Иглолистни дъски челни рендосани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 24 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 27.15 лв

ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ ФРЕЗОВАНИ
 • Иглолистни дъски челни фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 19.89 лв

 • Иглолистни дъски челни фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 21.05 лв

 • Иглолистни дъски челни фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 19 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 22.36 лв

 • Иглолистни дъски челни фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 22 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 26.86 лв

 • Иглолистни дъски челни фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 24 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 29.04 лв

ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ С ПРАВ КАНТ
 • Иглолистни дъски челни с прав кант

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 19.89 лв

 • Иглолистни дъски челни с прав кант

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 21.05 лв

 • Иглолистни дъски челни с прав кант

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 19 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 22.36 лв

 • Иглолистни дъски челни с прав кант

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 22 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 26.86 лв

 • Иглолистни дъски челни с прав кант

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 24 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 29.04 лв

ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ЧЕЛНИ ДЪСКИ ИЗРЯЗАНО ФРЕЗОВАНИ
 • Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 21.63 лв

 • Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 17 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 22.94 лв

 • Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 19 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 24.10 лв

 • Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 22 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 28.60 лв

 • Иглолистни дъски челни изрязано фрезовани

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 24 см

 • Дължина: 400 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 30.78 лв

ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ТРИЪГЪЛНИ
 • Иглолистен перваз тип триъгълен

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 4.2 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 1.92 лв

 • Иглолистен перваз тип триъгълен

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 4.2 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 1.74 лв

 • Иглолистен перваз тип триъгълен

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 2.44 лв

ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ТРИЪГЪЛНИ С ШАРКА
 • Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 4.2 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 1.92 лв

 • Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 4.2 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 1.74 лв

 • Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 2.44 лв

ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ТИП ВИНКЕЛ
 • Иглолистен перваз тип винкел

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 8.02 лв

 • Иглолистен перваз тип винкел

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 7 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 6.45 лв

 • Иглолистен перваз тип винкел

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 5.2 см

 • Ширина: 5.2 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 4.53 лв

 • Иглолистен перваз тип винкел

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4.2 см

 • Ширина: 4.2 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 4.01 лв

 • Иглолистен перваз тип винкел

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.2 см

 • Ширина: 3.2 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 3.66 лв

ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ЗА ВРАТИ
 • Иглолистен перваз за врати

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.3 см

 • Ширина: 4.8 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 1.92 лв

ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ ДЕКОРАТИВНИ
 • Иглолистен перваз декоративен

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 3.48 лв

 • Иглолистен перваз декоративен

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 3.83 лв

ПЕРВАЗИ - ПЕРВАЗИ КРИВОЛИНЕЙНО ФРЕЗОВАНИ
 • Иглолистен перваз криволинейно фрезован

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 3.85 лв

 • Иглолистен перваз криволинейно фрезован

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 4.18 лв

 • Иглолистни лайсни

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 4 см

 • Дължина: 300; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 2.09 лв

 • Иглолистни лайсни

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.4 см

 • Ширина: 4 см

 • Дължина: 200; 250 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 1.92 лв

ДЕТАЙЛИ - ДЕТАЙЛИ ТРИСТРАННО РЕНДОСАНИ
 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 30; 50 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 15.54 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 60; 70 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 17.42 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 18.30 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 110; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 20.18 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 130; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.05 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.93 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 250; 300 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 23.81 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 350; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 25.56 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 30; 50 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 18.30 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 60; 70 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.05 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 22.94 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 110; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 24.68 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 130; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.57 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 28.31 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 250; 300 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 29.33 лв

 • Тристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 350; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.07 лв

ДЕТАЙЛИ - ДЕТАЙЛИ ЧЕТИРИСТРАННО РЕНДОСАНИ
 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 30; 50 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 17.42 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 60; 70 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 19.17 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.05 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 110; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.93 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 130; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 23.81 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 24.68 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 250; 300 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 25.70 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 350; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 27.44 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 30; 50 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 21.05 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 60; 70 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 22.94 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 80; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 24.68 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 110; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 26.57 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 130; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 27.44 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 29.33 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 250; 300 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.94 лв

 • Четиристранно рендосани детайли

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.2 см

 • Ширина: 7; 9 см

 • Дължина: 350; 400 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 33.83 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 30; 40 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 47.92 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 45; 60 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 50.82 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 65; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 53.72 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 85; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 58.08 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 105; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 62.44 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 125; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 69.70 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 76.96 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 30; 40 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 39.20 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 45; 60 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 42.11 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 65; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 45.01 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 85; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 47.92 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 105; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 50.82 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 125; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 55.18 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 59.53 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 30; 40 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 31.94 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 45; 60 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 34.85 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 65; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 36.30 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 85; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 39.20 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 105; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 42.11 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 125; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 46.46 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.8 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 47.92 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 30; 40 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 50.82 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 45; 60 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 55.18 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 65; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 58.08 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 85; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 62.44 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 105; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 68.24 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 125; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 76.96 лв

 • Плотове шлайфани екстра качество

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 88.57 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 30; 40 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 46.46 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 45; 60 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 49.37 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 65; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 52.27 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 85; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 55.18 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 105; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 58.08 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 125; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 62.44 лв

 • Плотове шлайфани I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 66.79 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 30; 40 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 39.20 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 45; 60 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 42.11 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 65; 80 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 46.46 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 85; 100 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 49.37 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 105; 120 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 52.27 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 125; 150 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 55.18 лв

 • Плотове шлайфани II кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.3 см

 • Ширина: 40; 50; 60; 80 см

 • Дължина: 160; 200 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 58.08 лв

 • Плотове шлайфани и окрайчени I кач.

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 30 см

 • Дължина: 180; 200; 300 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 101.64 лв

 • Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 4.65 лв

 • Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба клинозъбно снадени

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 5.52 лв

 • Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 3.48 лв

 • Ръкохватка за парапет 'Омега'

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 7 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 7.14 лв

 • Подложна долна дъска за парапет

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 4.50 лв

 • Ръкохватка за парапет от два елемента

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 11.65 лв

 • Ръкохватка за парапет 'Омега'

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 5.6 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 15.68 лв

 • Подложна горна дъска за парапет

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.1 см

 • Ширина: 7.5 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 9.44 лв

 • Ръкохватка за парапет от двата елемента

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 6.1 см

 • Ширина: 7.5 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 25.12 лв

 • Подложна долна дъска за парапет

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2.1 см

 • Ширина: 7.5 см

 • Дължина: 200; 400 см

 • Мерна единица: м.

 • Цена: 9.44 лв

СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ

 • Дървесина:

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица:

 • Цена:

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 4 см

 • Дължина: 70 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 9.29 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 11.76 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 6 см

 • Ширина: 6 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 12.63 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 65 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 18.59 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 21.05 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 11 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 38.48 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 11 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 40.22 лв

 • Струговани елементи

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 15 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 60.40 лв

 • Стругован елемент от лиственица

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 5.7 см

 • Ширина: 5.7 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 22.94 лв

 • Стругован елемент от лиственица

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 5.7 см

 • Ширина: 5.7 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 26.14 лв

 • Шапка пирамидална

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 8.5 см

 • Ширина: 20 см

 • Дължина: 20 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 14.37 лв

 • Шапка пирамидална

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 8.5 см

 • Ширина: 18 см

 • Дължина: 18 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 13.65 лв

 • Шапка сферична

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 18 см

 • Ширина: 18 см

 • Дължина: d=18 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 22.94 лв

 • Шапка сферична

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 11 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: d=11 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 10.31 лв

 • Шапка сферична

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: d=9 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 7.99 лв

ДЕТАЙЛИ ЗА ОГРАДИ - ДЕТАЙЛИ ПРАВОЛИНЕЙНИ
 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 1.64 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 60 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 2.64 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.46 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.60 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 120 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 5.27 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 150 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.10 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 170 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.93 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 11.5 см

 • Дължина: 79 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 11.62 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: Сибирска лиственица

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 11.5 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 13.21 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 1.82 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 60 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 2.80 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.95 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.94 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 120 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.10 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 150 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.93 лв

 • Детайл праволинеен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 170 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 7.74 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 1.64 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 60 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 2.80 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.78 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.94 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 120 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 5.92 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 150 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.59 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 1.99 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 60 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.12 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.12 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 5.27 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 120 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.59 лв

 • Детайл симетричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 150 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 7.07 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 1.64 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 60 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 2.80 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.78 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.94 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 120 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 5.92 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 1.9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 150 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.59 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 40 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 1.99 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 60 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.12 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 80 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.12 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 5.27 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 120 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 6.59 лв

 • Детайл асиметричен за ограда с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.4 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 150 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 7.07 лв

 • Стъпало с 3 заоблени канта

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 4 см

 • Ширина: 33 см

 • Дължина: 100 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 36.59 лв

 • Конзола извита

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 9 см

 • Ширина: 9 см

 • Дължина: 50 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 14.67 лв

 • Конзола извита

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 11 см

 • Ширина: 11 см

 • Дължина: 50 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 18.73 лв

 • Дървени плочки за стена с фаска

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 25 см

 • Дължина: 25 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 5.37 лв

 • Състарени дървени плочки

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 15 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 53.00 лв

 • Състарени дървени плочки

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 15 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 58.52 лв

 • Състарени дървени плочки

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3 см

 • Ширина: 15 см

 • Дължина: 15 см

 • Мерна единица: м2

 • Цена: 64.03 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ 10 РАМКОВИ С ВОДОБРАНИ
 • Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 3.3 см дебелина на стените

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 133.10 лв

 • Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 3.3 см дебелина на стените разглобен без ламарина

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 116.16 лв

 • Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 2.5 см дебелина на стените

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 126.32 лв

 • Кошер Дадан-Блат 10 рамков с 2.5 см дебелина на стените разглобен без ламарина

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 108.90 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ 12 РАМКОВИ С ВОДОБРАНИ
 • Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 3.3 см дебелина на стените

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 138.67 лв

 • Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 3.3 см дебелина на стените разглобен без ламарина

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 122.21 лв

 • Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 2.5 см дебелина на стените

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 133.10 лв

 • Кошер Дадан-Блат 12 рамков с 2.5 см дебелина на стените разглобен без ламарина

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 116.16 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ МНОГОКОРПУСНИ С ВОДОБРАНИ
 • Кошер Многокорпусен 10 рамков с 2.5 см с три корпуса

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 142.30 лв

 • Кошер Многокорпусен 10 рамков с 2.5 см с три корпуса разглобен без ламарина

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 125.84 лв

 • Кошер Многокорпусен 8 рамков 2.5 см с три корпуса

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 133.10 лв

 • Кошер Многокорпусен 8 рамков 2.5 см с три корпуса разглобен без ламарина

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 116.77 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЧЕЛНИ КОШЕРИ НУКЛЕУС
 • Кошер Нуклеус 6 рамков за 29см рамки

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 60.01 лв

 • Кошер Нуклеус 6 рамков за 22см рамки

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 52.75 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ДЪНА ЗА КОШЕРИ
 • Дъно за кошер № 1 плътно

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 23.81 лв

 • Дъно за кошер № 2 с двойна мрежа

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 29.33 лв

 • Дъно за кошер № 3 с единична мрежа

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 23.81 лв

 • Дъно за кошер № 4

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 33.83 лв

 • Дъно за кошер № 5

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 39.35 лв

 • Дъно за кошер № 6

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 39.35 лв

 • Дъно за кошер № 7 двойно повдигащо

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 38.48 лв

 • Дъно за кошер № 8

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 39.35 лв

 • Дъно за кошер № 9

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 49.37 лв

 • Дъно за кошер № 10

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 42.11 лв

 • Дъно за кошер № 11

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 61.27 лв

 • Дъно за кошер № 12

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 40.22 лв

 • Прелка със зимен и летен отвор

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.64 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ТАБЛИ ЗА КОШЕРИ
 • Табла № 1

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 14.67 лв

 • Табла № 2

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 14.67 лв

 • Табла № 3

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 17.42 лв

 • Табла № 4

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 18.30 лв

 • Табла № 5

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 19.17 лв

 • Табла № 6

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 18.30 лв

 • Табла № 7

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 16.41 лв

 • Табла № 8

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 15.54 лв

 • Табла № 9

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 18.30 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - МАГАЗИНИ ЗА КОШЕРИ
 • Магазин за кошер 2.5 см Дадан-Блат 8 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 23.81 лв

 • Магазин за кошер 3.3 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 27.15 лв

 • Магазин за кошер 2.5 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 25.26 лв

 • Магазин за кошер 3.3 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 28.89 лв

 • Магазин за кошер 2.5 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 27.15 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПРИСТАВКИ /НАСТАВКИ/ ЗА МАГАЗИНИ
 • Приставка /наставка/ за магазин опростена

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 11.04 лв

 • Приставка /наставка/ за магазин с допълнителни канали

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 13.07 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - КОРПУСИ ЗА МНОГОКОРПУСНИ КОШЕРИ
 • Корпус за кошер "Многокорпусен" - 10 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 29.77 лв

 • Корпус за кошер "Многокорпусен" - 8 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 27.15 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПЛОДНИЦИ ЗА КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ
 • Плодник за кошер 3.3 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 55.47 лв

 • Плодник за кошер 2.5 см Дадан-Блат 12 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 48.06 лв

 • Плодник за кошер 3.3 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 3.3 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 53.58 лв

 • Плодник за кошер 2.5 см Дадан-Блат 10 рамков с водобран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2.5 см

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 44.43 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ПРЕГРАДНИ ДЪСКИ ЗА ПЛОДНИК
 • Преградна дъска за плодник

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.94 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - КАПАЦИ ЗА КОШЕРИ
 • Капак с ламарина за кошер Дадан-Блат 10 рамков

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 21.93 лв

 • Капак с ламарина за кошер Дадан-Блат 12 рамков

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 23.81 лв

 • Капак с поцинкована ламарина за кошер Дадан-Блат 10 рамков

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 26.57 лв

 • Капак с поцинкована ламарина за кошер Дадан-Блат 12 рамков

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 28.31 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - РАМКИ ЗА КОШЕРИ /РАЗГЛОБЕНИ/
 • Рамка за кошер права с височина 15 см /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: 100 бр.

 • Цена: 70.18 лв

 • Рамка за кошер права с височина 22 см /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: 100 бр.

 • Цена: 73.21 лв

 • Рамка за кошер права с височина 29 см /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: 100 бр.

 • Цена: 76.23 лв

 • Рамка за кошер с уширение и височина 15 см /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: 100 бр.

 • Цена: 84.22 лв

 • Рамка за кошер с уширение и височина 22 см /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: 100 бр.

 • Цена: 88.46 лв

 • Рамка за кошер с уширение и височина 29 см /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: 100 бр.

 • Цена: 91.48 лв

 • Рамка за ханеманова решетка "Пламен" /разглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 3.05 лв

 • Рамка за ханеманова решетка "Пламен" /сглобена/

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 4.65 лв

 • Горна летва

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.44 лв

 • Долна летва

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.22 лв

 • Странична права летва 15 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина: 15 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.16 лв

 • Странична права летва 22 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина: 22 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.17 лв

 • Странична права летва 29 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина: 29 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.19 лв

 • Странична летва с уширение 15 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина: 15 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.19 лв

 • Странична летва с уширение 22 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина: 22 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.20 лв

 • Странична летва с уширение 29 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина: 29 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 0.22 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - СТОЙКИ ЗА КОШЕРИ
 • Стойка за кошер 10 рамков

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 45 см

 • Дължина: 55 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 15.54 лв

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ - ТРАНСПОРТНИ САНДЪЧЕТА ЗА РАМКИ
 • Транспортно сандъче за 6 рамки

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 2 см

 • Ширина: 27 см

 • Дължина: 50 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 47.63 лв

 • Къщички за кучета 90 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 136.49 лв

 • Къщички за кучета 70 см

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина:

 • Ширина:

 • Дължина:

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 97.28 лв

 • Компостер натурален

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 100 см

 • Ширина: 100 см

 • Дължина: 73 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 69.55 лв

 • Компостер импрегниран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 100 см

 • Ширина: 100 см

 • Дължина: 73 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 76.81 лв

 • Компостер натурален

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 120 см

 • Ширина: 120 см

 • Дължина: 73 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 84.22 лв

 • Компостер импрегниран

 • Дървесина: смърч/б.бор

 • Дебелина: 120 см

 • Ширина: 120 см

 • Дължина: 73 см

 • Мерна единица: бр.

 • Цена: 91.48 лв