Доставка с Еконт

Ние обичаме да работим с дървесина и продуктите от нея.

Ако искате да живеете дълго в хармония с природата, да усетите нейната топлота и естественост, направете своя дом уютен и красив с иглолистен дървен материал.
виж продуктите

Нашите топ продукти, с гарантирано качество:

За нас

„Палисандър“ ООД е създадена през 1996 година в град Ракитово, обл. Пазарджик, като основната и дейност е производство и продажба на дървен иглолистен материал. През 2020 година предлаганите продукти на фирмата надвишават 80 различни вида в повече от 300 асортимента, като се преработва български и вносен руски материал. Произвеждат се и нестандартни продукти с размери и качество по заявка на клиента. Фирмата предлага услуги за просушаване на дървен материал в прецизни сушилни камери, рендосване на четиристранни фрезови машини, шлайфане, състаряване, също и импрегниране на дървесината против вредители с безцветен антисептик "Импралит" или кафяв "Таналит и Танатон". Ако искате да живеете дълго в хармония с природата, да усетите нейната топлота и естественост, направете своя дом уютен и красив с масивните дървени материали, без компромис в качеството, произведени от „Палисандър“ ООД.

  • Кои сме ние?

    Фирма "Палисандър" ООД се занимава основно с производство на висококачествен дървен иглолистен материал и търговия на достъпни и конкурентни цени.

  • Как работим?

    Непрекъснато следим новостите и технологиите в дървообработването и се стремим да поддържаме продуктите на високо съвременно ниво.

  • Гаранция за качество

    Високото качество е основна цел за нас. Ценим сигурността и доверието в отношенията с нашите клиенти. За нас е важно всички задължения и отговорности да бъдат ясни и прозрачни.

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“

Проектът „ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ “ е финансиран по договор № BG06RDNP001-8.001-0028-C01 от дата 04.08.2021г. по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. С проекта се цели изграждане на нова пристройка и преустройство на съществуващо дървопреработвателно предприятие чрез закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на обла дървесина.

Бенефициент: ПАЛИСАНДЪР ООД

Субсидия: 465 363,57 лв.

ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ