ПРЕДЛАГАМЕ Кофражни Дъски
в следните разновидности:

Покажи разновидностите

Кофражни Дъски

Иглолистни дъски кофражни I кач.

Дебелина: 2.5 см.
Ширина: Свободна
Дължина: 400 см.
Дървесина: Смърч/Б.бор

225.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни I кач.

Дебелина: 2.5 см.
Ширина: Свободна
Дължина: 300 см.
Дървесина: Смърч/Б.бор

215.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни II кач.

Дебелина: 2.5 см.
Ширина: Свободна
Дължина: 400 см.
Дървесина: Смърч/Б.бор

200.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни II кач.

Дебелина: 2.5 см.
Ширина: Свободна
Дължина: 300 см.
Дървесина: Смърч/Б.бор

190.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни I кач. и II кач. смесено

Дебелина: 2.5 см.
Ширина: Свободна
Дължина: 250 см.
Дървесина: Смърч/б.бор

175.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни I кач. и II кач. смесено

Дебелина: 2.5 см.
Ширина: Свободна
Дължина: 200 см.
Дървесина: Смърч/Б.бор

175.00лв. / м3