ПРЕДЛАГАМЕ Тристранно рендосани детайли
в следните разновидности:

Покажи разновидностите

Тристранно рендосани детайли

Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 30, 50 см.
Дървесина: смърч/б.бор

7.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 60, 70 см.
Дървесина: смърч/б.бор

7.50лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 80, 100 см.
Дървесина: смърч/б.бор

8.50лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 110, 120 см.
Дървесина: смърч/б.бор

9.50лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 130, 150 см.
Дървесина: смърч/б.бор

10.50лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 160, 200 см.
Дървесина: смърч/б.бор

11.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 250, 300 см.
Дървесина: смърч/б.бор

12.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 350, 400 см.
Дървесина: смърч/б.бор

13.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 30, 50 см.
Дървесина: смърч/б.бор

7.50лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 60, 70 см.
Дървесина: смърч/б.бор

8.50лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 80, 100 см.
Дървесина: смърч/б.бор

10.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 110, 120 см.
Дървесина: смърч/б.бор

11.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 130, 150 см.
Дървесина: смърч/б.бор

12.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 160, 200 см.
Дървесина: смърч/б.бор

13.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 250, 300 см.
Дървесина: смърч/б.бор

14.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли

Дебелина: 2.4 см.
Ширина: 7, 9 см.
Дължина: 350, 400 см.
Дървесина: смърч/б.бор

15.00лв. / м2